Annons- och läsarintäkter

Kvartalsvis presenterar TU annonsbarometern som visar mediehusens generella annonsutveckling i form av tabeller över intäkter i tryckta och digitala kanaler. Informationen samlas in från cirka 100 dagstidningar som tillhör TU:s medlemsföretag, presenteras i tabellform och finns tillgänglig enbart för medlemmarna. TU återrapporterar aggregerat till Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM). Dessutom samlar TU in och presenterar användare- och läsarintäkter. Denna statistik presenteras halvårsvis.

Morgonpressens konsumentintäkter ökar med 3 procent

Den svenska morgonpressens intäkter från läsarna ökar med 3 procent under tredje kvartalet i år, visar aktuell statistik från TU – Medier i Sverige. Det är en ökning som till stora delar kan förklaras av att allt fler betalar – och betalar mer – för nyheter i digitala kanaler.

läs mer

Mediefakta

 

Bodil Gidlund, projektsamordnare
08-692 46 45 Mobil: 070-823 07 67
bodil.gidlund@tu.se

Pin It on Pinterest