Annons- och läsarintäkter

Kvartalsvis presenterar TU statistik som visar mediehusens generella annonsutveckling i form av tabeller över intäkter i tryckta och digitala kanaler, samt statistik över läsarintäkter i samma kanaler. Informationen samlas in från cirka 100 dagstidningar som tillhör TU:s medlemsföretag, presenteras i tabellform och finns tillgänglig enbart för medlemmarna. TU återrapporterar aggregerat till Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM).

Mediefakta

Kajsa Holm, analytiker
08-692 46 34 Mobil: 070-774 44 34
kajsa.holm@tu.se

Pin It on Pinterest