Annons- och läsarintäkter

Kvartalsvis presenterar TU statistik som visar mediehusens generella annonsutveckling i form av tabeller över intäkter i tryckta och digitala kanaler, samt statistik över läsarintäkter i samma kanaler. Informationen samlas in från cirka 100 dagstidningar som tillhör TU:s medlemsföretag, presenteras i tabellform och finns tillgänglig enbart för medlemmarna. TU återrapporterar aggregerat till Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM).

Publiceringsdagar 2023 intäktsutveckling per kvartal:

  • 20230301 (Q4 2022)
  • 20230512 (Q1 2023)
  • 20230825 (Q2 2023)
  • 20231113 (Q3 2023)

Mediefakta

Kajsa Holm, analytiker
08-692 46 34 Mobil: 070-774 44 34
kajsa.holm@tu.se

Pin It on Pinterest