Storstads- och landsortspressens totala annonsintäkter från de tryckta tidningarna uppgick under första kvartalet 2018 till 686,5 milj kronor. Det är en minskning med ca 13 procent (jämförbara titlar) mot samma kvartal 2017.

TU sammanställer bl a Annonsbarometern print och Internetbarometern. Information samlas in från nästan 100 dagstidningar som tillhör TU:s medlemsföretag. För att få tillgång till hela Annonsbarometern behöver du tillhöra ett företag som är medlem i TU.

Annonsbarometern_Q1_2018

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.