Landsorts- och storstadspressens totala annonsintäkt från print minskade mot samma period fg år med 13 procent (avser jämförbara titlar).

TU sammanställer bl a Annonsbarometern print och Internetbarometern. Information samlas in från uppemot 90 dagstidningar som tillhör TU:s medlemsföretag. För att få tillgång till hela Annonsbarometern behöver du tillhöra ett företag som är medlem i TU.

Annonsbarometern_Q3_2018

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.