Storstads- och landsortspressens totala annonsintäkter från de tryckta tidningarna uppgick helåret 2017 till 3,2 miljarder kronor. Det är en minskning på 12,7 procent, jämfört med 2016.

TU sammanställer bl a Annonsbarometern print och Internetbarometern. Information samlas in från nästan 100 dagstidningar som tillhör TU:s medlemsföretag. För att få tillgång till hela Annonsbarometern behöver du tillhöra ett företag som är medlem i TU.

Annonsbarometern_Q4_2017

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.