År 2016 arbetade totalt 7 550 personer vid de medieföretag som är medlemmar i TU. Och av dessa arbetade ca 3 900 som journalister. Siffrorna anger alltså endast TU-anslutna företag och inte hela branschen.

Antal anställda vid TU:s medlemsföretag respektive år

2016: 7 550 totalt (3 900 journalister)

2015: 7 900 totalt (4 000 journalister)

2014: 7 600 totalt (4 100 journalister)

2013: 8 100 totalt (4 350 journalister)

2012: 13 350 totalt (5 100 journalister)

2011: 19 700 totalt (5 200 journalister)

Obs! under de redovisade åren har TU upphört att omfatta tryckeri- och distributionsföretag (uppdaterad 12 juni 2017).

Anställda i mediebranschen enligt SCB

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, arbetade 7 233 personer på dagstidningsförlag samt 602 på nyhets- och bildbyråer 2014. Tyvärr finns inga mer aktuella siffror än så.

Dagstidningsförlag

Press- och övriga fotografer

Nyhets- och bildbyråer

Bolag för efterproduktion av film, video och tv-program

Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning

Tidskriftsförlag

Webbportaler

Produktionsbolag för film, video och tv-program

Distributionsbolag för film, video och tv-program

Ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare

Annonstidningsförlag

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.