Enligt rapporten Medieekonomi 2018 uppgick dagstidningsföretagens rörelseintäkter (exkl. driftsstöd) till 15,4 miljarder kronor 2017. Det var en minskning från 16,7 miljarder jämfört med föregående år.

Dagstidningsbranschens ekonomi 2015-17 (mnkr)

Rörelseposter

2015

2016

2017

Rörelseintäkter

16 861

16 723

15 431

Statligt selektivt driftsstöd

433

453

465

Rörelsekostnader (inkl. avskrivningar)

-16 757

-16 435

-15 454

Rörelseresultat

537

740

351

Finansiellt netto

46

-386

-1

Nettoresultat

583

355

350

Källa: Medieekonomi 2017

 

En stor del av landets tidningar ägs av olika former av mediegrupper. I sammanställningen nedan används i förekommande fall resultat på koncernnivå. Det har då krävt en viss justering uppåt av de totala intäkterna. De redovisade omsättningssiffrorna inkluderar eventuellt driftsstöd.

De åtta största tidningsgruppernas ekonomi 2017

 Omsättning  Rörelseresultat Nettoresultat
Mnkr Tillväxt % Mnkr Mnkr
Bonnier (dagstidningar) 4 709 -6,2  158  123
Schibsted (AB och SvD) 2 747  -4,1  239  225
Stampen 2 490 -30,3  36  8
Mittmedia 2 059 -9,4 -180  -182
NTM 1 771  +1,4  -68  -49
Gota media 1 084  -1,9  -11  15
Hall media 550 +0,4  7  7
NWT 522  +4,2  33  140

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.