Enligt rapporten Medieekonomi 2016 uppgick dagstidningsföretagens totala rörelseintäkter till 16,9 miljarder kronor 2015. Det var en minskning från 17,4 miljarder jämfört med föregående år.

Dagstidningsbranschens ekonomi 2013-15 (mnkr)

Rörelseposter

2013

2014

2015

Rörelseintäkter

17 297

17 426

16 861

Statligt selektivt driftsstöd

459

459

433

Rörelsekostnader (inkl. avskrivningar)

-17 449

-17 410

-16 757

Rörelseresultat

307

475

537

Finansiellt netto

143

-49

46

Nettoresultat

451

425

583

Källa: Medieekonomi 2016

 

En stor del av landets tidningar ägs av olika former av mediegrupper. I sammanställningen nedan används i förekommande fall resultat på koncernnivå. Det har då krävt en viss justering uppåt av de totala intäkterna. De redovisade omsättningssiffrorna inkluderar eventuellt driftsstöd.

De största tidningsgruppernas ekonomi 2015

 Omsättning  Rörelseresultat Nettoresultat
Mnkr Branschandel % Mnkr Mnkr
Bonnier (dagstidningar) 5 021 24,3  368  346
Stampen 3 619  17,5  153  72
Schibsted (AB och SvD) 2 855  13,8  224  223
MittMedia 2 090 10,1 -19 51
NTM 1 810  8,8  -94  -79
Gota Media 1 109  5,4  -12  15
Hallpressen 599  2,9  5  13
NWT-koncernen 729  2,5  63  123

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.