Enligt rapporten Medieekonomi 2017 uppgick dagstidningsföretagens rörelseintäkter (exkl. driftsstöd) till 16,7 miljarder kronor 2016. Det var en minskning från 16,9 miljarder jämfört med föregående år.

Dagstidningsbranschens ekonomi 2014-16 (mnkr)

Rörelseposter

2014

2015

2016

Rörelseintäkter

17 426

16 861

16 723

Statligt selektivt driftsstöd

459

433

453

Rörelsekostnader (inkl. avskrivningar)

-17 410

-16 757

-16 435

Rörelseresultat

475

537

740

Finansiellt netto

-49

46

-386

Nettoresultat

425

583

355

Källa: Medieekonomi 2017

 

En stor del av landets tidningar ägs av olika former av mediegrupper. I sammanställningen nedan används i förekommande fall resultat på koncernnivå. Det har då krävt en viss justering uppåt av de totala intäkterna. De redovisade omsättningssiffrorna inkluderar eventuellt driftsstöd.

De största tidningsgruppernas ekonomi 2016

 Omsättning  Rörelseresultat Nettoresultat
Mnkr Tillväxt % Mnkr Mnkr
Bonnier (dagstidningar) 4 826 -3,9  270  265
Stampen 3 574  -1,3  18  -7
Schibsted (AB och SvD) 2 865  +0,4  224  217
Mittmedia 2 271 +8,7 65  34
NTM 1 747  -3,5  -91  -90
Gota media 1 105  -0,4  -58  -38
Hallmedia 547 -8,7  -27  -26
NWT 501  -1,5  71  38

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.