En vanlig dag 2016 läste vi i Sverige (9-79 år) dagstidningar i 24 minuter. I genomsnitt lade vi 19 minuter på den tryckta dagstidningen och 5 minuter på den digitala. Men då räknar vi ut all lästid på hela befolkning, det vill säga även på de som inte läser tidningen. Räknar vi den faktiska tiden, det vill säga hur lång tid de som läser tidningar spenderar tillsammans med sin tidning, ökar lästiden. Den genomsnittliga lästiden för morgontidningar en vanlig dag är 36 minuter, medan den för kvällstidningar är 22 minuter.

Lästid bland kvällstidningsläsare 9-79 år en genomsnittlig dag (min), 2016

Totalt Män Kvinnor 9-14 år
15-24 år
25-44 år
45-64 år
65-79 år
Lågutb
Mellan Hög utb
2016 22 23 21 15 17 20 31 33 23 21
2014 21 22 19 16 17 21 29 27 23 20
2015 21 23 21 16 17 19 31 29 22 19

 

Lästid bland morgontidningsläsare 9-79 år en genomsnittlig dag (min), 2016

Totalt Män Kvinnor 9-14 år
15-24 år
25-44 år
45-64 år
65-79 år
Låg utb
Mellan Hög utb
2016 36 36 36 14 20 28 30 46 38 35 39
2015 35 36 35 14 24 28 31 46 37 35 37
2014 34 34 33 16 20 27 29 43 38 32 35

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016 (2017)

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.