Här hittar du information om hur stor andel av befolkningen som läser, tittar och använder dagspress. Siffrorna beskriver alltså nyhetsmediernas räckvidd, hur många som nås under en dag, en vecka eller en annan tidsrymd, via olika kanaler.

Dagstidningsläsare i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2012-17 (%)

Kön Ålder Utbildning
Totalt Män Kvinnor 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79 Låg Mellan Hög
2017 56 57 63 13 31 49 68 80 69 65 70
2016 62 63 61 17 33 54 74 84 73 70 76
2015 65 63 64 21 41 63 74 83 74 66 73
2014 67 66 68 25 45 62 76 84 74 66 75
2013 66 64 67 27 42 63 74 83 74 66 73
2012 69 68 69 29 47 67 79 88 79 70 77

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017 (2018)

 

Andel av befolkningen 9-79 år som använder dagspress en genomsnittlig vecka 2017 (%)

Totalt Män Kvinnor 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79 Låg utb
Mellan utb
Hög utb
Morgontidning 61 60 62 19 37 52 75 82 73 68 73
Kvällstidning 45 47 43 20 41 50 51 47 46 51 49

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017 (2018)

Internetstiftelsen studerar också hur vi i Sverige använder medier. Du hittar deras siffror i rapporten Svenskarna och internet 2018.

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.