Här hittar du information om hur stor andel av befolkningen som läser, tittar och använder dagspress. Siffrorna beskriver alltså nyhetsmediernas räckvidd, hur många som nås under en dag, en vecka eller en annan tidsrymd, via olika kanaler.

Dagstidningsläsare i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2011-16 (%)

Kön Ålder Utbildning
Totalt Män Kvinnor 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79 Låg Mellan Hög
2016 62 63 61 17 33 54 74 84 73 70 76
2015 65 63 64 21 41 63 74 83 74 66 73
2014 67 66 68 25 45 62 76 84 74 66 75
2013 66 64 67 27 42 63 74 83 74 66 73
2012 69 68 69 29 47 67 79 88 79 70 77
2011 73 74 73 34 57 70 84 90 85 74 80

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016 (2017)

 

Andel av befolkningen 9-79 år som använder dagspress en genomsnittlig vecka 2016 (%)

Totalt Män Kvinnor 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79 Låg utb
Mellan utb
Hög utb
Morgontidning 67 67 67 24 39 58 79 86 77 74 79
Kvällstidning 46 47 45 26 40 52 53 45 47 53 49

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016 (2017)

 

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.