Mer än hälften av Sveriges internetanvändare tar del av nyheter från Aftonbladet online under en vanlig vecka. Och ungefär två av fem tar del av nyheter via Expressens digitala kanaler. De två kvällstidningarna har alltså störst digital räckvidd, enligt studier från Yougov och Reuters Institute vid Oxfords universitet, Digital News Report 2016. När det gäller veckoräckvidd i de traditionella kanalerna tv, radio och print når SVT och TV4 flest, enligt samma rapport.

Andel som använder tv, radio eller print för nyheter en genomsnittlig vecka (%)

 

 • SVT nyheter 57% 57%
 • TV4 nyheter 50% 50%
 • Sveriges Radio nyheter 40% 40%
 • Aftonbladet 19% 19%
 • Metro 16% 16%
 • Lokal eller regional morgontidning 15% 15%
 • Expressen 14% 14%
 • Dagens Nyheter 13% 13%
 • Svenska Dagbladet 12% 12%
 • Göteborgs-Posten 9% 9%
 • Dagens Industri 8% 8%
 • Sydsvenskan 5% 5%
 • Upsala Nya Tidning 2% 2%

Källa: Reuters Institute Digital News Report 2016

I dag har många tidningar och nyhetstjänster olika former av betallösningar på sina sajter. Det är en av förklaringarna till att Sverige har en stor andel av befolkningen som betalar för nyheter online. Reuters rapport pekar mot att 20 procent betalar för nyheter. De placerar Sverige på plats fyra av 26 studerade länder.

Andel som använder onlinemedier en genomsnittlig vecka (%)

 

 • Aftonbladet 55% 55%
 • Expressen 38% 38%
 • Dagens Nyheter 25% 25%
 • Sveriges Radio 24% 24%
 • Svenska Dagbladet 22% 22%
 • TV4 nyheter 21% 21%
 • Lokal eller regional nyhetssajt 19% 19%
 • Göteborgs-Posten 16% 16%
 • Nyheter 24 16% 16%
 • Dagens industri 14% 14%
 • SVT nyheter 13% 13%
 • Sydsvenskan 10% 10%
 • Metro 10% 10%

Källa: Reuters Institute Digital News Report 2016

I undersökningen från Reuters fick de svarande även ange vilket av de medier de använt senaste veckan som det viktigaste. För de svenska respondenternas del är det tidningarnas nyhetssajter (31 procent) följt av tv (27 procent). I Norge och Danmark är det samma två medier, men där är ordningsföljden den omvända. För svenskarnas del är det bara 9 procent som anser att de sociala medierna är den viktigaste källan. Samtidigt är det 56 procent som anger att de tagit del av nyheter i sociala medier senaste veckan.

 

Viktigaste nyhetsplattformar 2016

 

 • TV 27% 27%
 • TV-kanalernas nyhetssajter online 4% 4%
 • Tidnings nyhetssajter online 31% 31%
 • Tryckta tidningar 9% 9%
 • Sociala medier 9% 9%

Källa: Reuters Institute Digital News Report 2016

Totalt är det 2 030 personer, representativt urval bland de med tillgång till internet, som ingått i den webbenkät som ligger till grund för Reuters resultat.

 

Olika källor för olika typer av nyheter

Studier visar att vi vänder oss till olika medier för olika typer av nyheter. Den brittiska myndigheten Ofcom har i sin internationella Communication Market Report International frågat invånare i bland annat Storbritannien, Tyskland och Sverige om vilka som är deras huvudsakliga källor till utrikesnyheter och lokala nyheter. Studien visar att tv och internet är svenskarnas primära källa till nyheter om världen, det vill säga utrikesnyheter.

 

Främsta källa till nyheter om världen 2016 (%)

 • TV 36% 36%
 • Internet 34% 34%
 • Tidning 10% 10%
 • Radio 9% 9%
 • Ej intresserad 6% 6%
 • Annan person 5% 5%

Källa: Ofcom 2016

 

När det gäller lokala nyheter uppger en dryg tredjedel av svenskarna att de främst vänder sig till en tidning för den typen av nyheter. Här skiljer sig Sverige från övriga studerade länder i rapporten. Där ligger motsvarande andel runt 20 procent. Undantaget är Tyskland där 30 procent primärt vänder sig till en tidning då de söker lokala eller regionala nyheter.

Främsta källa för regionala eller lokala nyheter 2016 (%)

 

 • Tidning 34% 34%
 • Internet 27% 27%
 • TV 12% 12%
 • Radio 10% 10%
 • Andra personer 10% 10%
 • Ej intresserad 6% 6%

Källa: Ofcom 2016

I studien ingår 1 000 tillfrågade svenskar.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.