Förra året, 2017, hade varannan person i åldern 9-79 år boende i Sverige tillgång till en prenumererad dagstidning i hemmet, enligt Mediebarometern 2017 från Nordicom. Mediebarometern visar också att 42 procent hade en tryckt tidning medan 23 procent hade en digital. Och att andelen kvinnor som totalt sett prenumererar på en dagstidning är något större än andelen män samt att störst andel med digital prenumeration på dagstidningar återfinns i åldersgruppen 65-79 år med 32 procent. Högutbildade har i större utsträckning än de med låg eller mellanhög utbildning en prenumeration på en digital tidning.

Prenumerationer och abonnemang i befolkningen 9-79 år 2017 (%)

 

  • Prenumeration på dagstidning 49% 49%
  • Prenumeration på tryckt dagstidning 42% 42%
  • Prenumeration på digital dagstidning 23% 23%
  • Abonnemang på digitalt material från kvällstidning 10% 10%
  • Prenumeration på tjänst för digitala tidskrifter 3% 3%

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.