Tidningar är ett av de allra mest effektiva huvudmedierna. Det finns en lång rad studier som visar att morgonpress är ett av de medier där flest svenskar tar del av reklam – och gillar den reklam de ser. Studierna visar också att det är långt fler som tar del av reklam i traditionella medier än via sociala medier, till exempel Facebook. Knappt tre av tio ser reklam i morgontidningar och nästan lika många i annonsblad.

Andel av befolkningen 9-79 år som tagit del av reklam i olika medier en genomsnittlig dag 2016 (%)

 

 • Television 34% 34%
 • Morgontidning 27% 27%
 • Direktreklam 25% 25%
 • Annonsblad 23% 23%
 • Facebook 20% 20%
 • Kvällstidning 13% 13%
 • Radio 13% 13%
 • Videoklipp 11% 11%
 • SMS 6% 6%
 • Annan social plattform 4% 4%
 • Veckotidning 4% 4%
 • Spotify/Itunes 3% 3%
 • Blogg 1% 1%

Källa: Nordicom Mediebarometern 2016 (2017)

Många studier visar att reklamtröttheten växer hos befolkningen. Många sätter upp skylten ”Ingen reklam, tack” på sina brevlådor och andra laddar ner applikationer i sina webbläsare som blockerar annonser. Men det finns undantag. En stor del av befolkningen ser annonserna i nyhetsmedierna och är inte alls negativt inställda till reklamen. Det visar studier från undersökningsföretaget Kantar Sifo.

Andel personer 16-80 år som är ganska eller mycket positiva till reklam i olika medier (%)

 

 • Bioreklam 32% 32%
 • Annonser i gratistidningar 28% 28%
 • Annonser i morgontidningar 25% 25%
 • Annonser i tidskrifter 24% 24%
 • Annonser i special- och fackpress 23% 23%
 • Reklamtavlor 23% 23%
 • Direktreklam 21% 21%
 • Annonser i kvällstidningar 19% 19%
 • Reklambilagor 17% 17%
 • Tv-reklam 10% 10%
 • Annonser på internet 9% 9%
 • Radioreklam 6% 6%
 • Webbradio-reklam 4% 4%
 • Reklam i epost 4% 4%
 • Reklam i mobilen 3% 3%

Källa: Orvesto Konsument Helår 2015

Vänder man på frågeställningen framstäder ett lika tydligt mönster. Hela 42 procent säger sig inte ha något emot reklam i morgon- och kvällspress. Det kan jämföras med att 20 procent inte säger sig ha något emot reklam i tv, 17 procent i radio och 9 procent i mobilen. Den här inställningen kan också avläsas i andelen som laddat ner och installerat annonsblockerare i sina datorer.

 

Andel användare med installerade annonsblockerare i sina datorer (%)

 

 • Dator 23% 23%
 • Surfplatta 3% 3%
 • Mobil 5% 5%

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.