Svensk reklammarknad omsatte nästan 37,7 miljarder kr 2017, enligt Institutet för reklam- och mediestatistik. Tillväxten sker i första hand i de digitala kanalerna. Lite drygt hälften av medieinvesteringarna sker i dag i de digitala kanalerna.

Mediekakan 2017: 37,7 miljarder kronor

Morgontidningarnas digitala annonsförsäljning ökade med 5,3 procent under 2017, jämfört med 2016. Storstadspressen, det vill säga de morgontidningar som ges ut i Stockholm, Göteborg och Malmö, ökade under samma period sin digitala annonsförsäljning med 1,8 procent. Det medan landsortspressen i sin tur ökade med 9,4 procent. Totalt uppgick morgonpressens digitala annonsintäkter till 867 miljoner kronor. Det visar TU:s egen statistik, vilken bygger på jämförbara titlar. IRM:s statistik visar att de digitala nyhetsmedierna, det vill säga båda morgon- och kvällspress, hade digitala annonsintäkter på cirka 2,1 miljarder kronor 2017.

  • Tryckta nyhetsmedier 14,2% 14,2%
  • Tryckta intressemedier 3,8% 3,8%
  • Tryckta kataloger 0,1% 0,1%
  • Direktreklam 8,6% 8,6%
  • Utomhusreklam 4,7% 4,7%
  • Tv, radio och bio 17,7% 17,7%
  • Internet 50,9% 50,9%

Källa: IRM och TU

TU samlar tillsammans med Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, löpande in uppgifter om dagspressens och nyhetsmediernas annonsintäkter i både tryckta och digitala kanaler. Statistiken nedan bygger på inrapporteringar från ett 60-tal morgontidningssajter. Denna statistik ligger sedan bland annat till grund för delar av Myndigheten för press, radio och tv:s rapport Medieekonomi 2018.

Dagspressens annonsintäkter fördelat på tryckt tidning och digitala kanaler 2013-2017 (mnkr)

Landsortspress Storstadspress Kvällspress Totalt
Tryckt Digitalt Tryckt Digitalt Tryckt Digitalt Tryckt och digitalt
2017 2 217 410 1 179 456 303 1 142 5 707
2016 2 553 375 1 340 449 356 1 058 6 131
2015 2 734 377 1 590 406 407 963 6 477
2014 3 005 334 1 875 375 498 861 6 948
2013 3 243 243 2 115 311 622 701 7 235

Källa: Medieekonomi 2018, Myndigheten för press, radio och tv

Obs! Uppgifterna om kvällspressens digitala annonsintäkter bygger enligt Myndigheten för press, radio och tv på sammanvägningar av statistiken från TU och de berörda bolagens årsredovisningar. Myndigheten ser dessa siffror som estimat.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.