I decennier har Sverige varit ett av världens tidningstätaste och mest tidningsläsande länder. Allra flest tidningar i absoluta tal fanns det i början av 1900-talet. Men även i dag finns det ett stort antal tryckta och digitala tidningar. Beroende på hur man räknar så ligger antalet tryckta tidningar någonstans mellan 170 och 315. Ungefär 150 av dessa reviderar sina upplagor via bolaget TS Mediefakta. Uppgifter om dessa titlar finner du i tabellen nedan. Det finns även andra revisionsbolag som reviderar både tryckta och digitala upplagor.

Dagspressens upplage- och strukturutveckling 2012-15 (vard. 1 000 ex)

2012 2013 2014  2015
 Periodicitet Antal tidn. Upplaga  Antal tidn.  Upplaga  Antal tidn.  Upplaga  Antal tidn.  Upplaga  %
 1 nr/vecka  57  189,5  60  198,3  59  194,0  56  192,7  +2,4
 2 nr/vecka  11  58,6  10  56,8  11  57,2  11  55,2  -3,5
 3 nr/vecka  20  137,0  20  132,6  19  122,0  14  104,4  -4,0
 4 nr/vecka  6  55,1  6  53,7  6  51,2  6  47,9  -6,4
 5 nr/vecka  5  48,6  5  47,7  5  44,7  5  42,2  -5,6
 6 nr/vecka  53  1 040,7  53  1 002,7  52  944,0  44  780,8  -4,5
 7 nr/vecka  12  1 012,1  11  751,0  12  867,4  19  653,3  -5,5
därav landsortspress  7  288,8  7  274,9  7  255,4
 storstadspress  4  505,9  4  476,1  4  454,7
 storstadskvällspress  1  217,4  *  *  1  157,3
 4-7 nr/vecka utv.  76  2 156,5  75  1 846,0  75  1 907,3
 1-7 nr/vecka utv.  176  2 541,6  165  2 242,5  164  2 280,5

Not: Tabellen ovan redovisar endast de titlar som revideras av TS Mediefakta. Flera stora titlar som t ex Aftonbladet och Dagens Nyheter mäts inte av TS. Upplageuppgifterna bygger jämförbara titlar.

Källa: Dagspressens ekonomi 2014 och TS Mediefakta

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.