I decennier har Sverige varit ett av världens tidningstätaste och mest tidningsläsande länder. Allra flest tidningar i absoluta tal fanns det i början av 1900-talet. Men även i dag finns det ett stort antal tryckta och digitala tidningar. Beroende på hur man räknar så ligger antalet tryckta tidningar någonstans mellan 170 och 315. Ungefär 155 av dessa reviderar sina upplagor via bolaget TS Mediefakta. Uppgifter om dessa titlar finner du i tabellen nedan. Det finns även andra revisionsbolag som reviderar både tryckta och digitala upplagor.

2008-2017 års räckvidder och upplagor hittar du via TS och Kantar Sifo.

Dagspressens upplage- och strukturutveckling 2013-16 (1 000 ex)

2013 2014 2015  2016
 Periodicitet Antal tidn. Upplaga  Antal tidn.  Upplaga  Antal tidn.  Upplaga  Antal tidn.  Upplaga  %
 1 nr/vecka  60 198,3 59  194,0  56  192,7  55  197,0  +3,4
 2 nr/vecka  11 56,8 11  57,2  11  55,2  13  58,9  -3,0
 3 nr/vecka 19 132,6 19  122,0  14  104,4  13  98,9  -2,2
 4 nr/vecka  6 53,7  6  51,2  6  47,9  6  45,2  -5,6
 5 nr/vecka  5 47,7  5 44,7   5  42,2  6  47,8  -5,3
 6 nr/vecka  52  1 002,7  52 944,0  44  780,8  35  660,7  -4,2
 7 nr/vecka  12  751,0  12 867,4  19  653,3  27  689,8  -6,3

Not: Tabellen ovan redovisar endast de titlar som revideras av TS Mediefakta. Flera stora titlar som t ex Aftonbladet och Dagens Nyheter mäts inte av TS. Upplageuppgifterna bygger jämförbara titlar.

Källa: Medieekonomi 2017 och TS Mediefakta

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.