Morgonpressens annonsintäkter från webben, appar och tryckta tidningar minskade med 12 procent under kvartal 2 2023, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Den positiva postpandemiska utvecklingen med växande annonsintäkter bröts under 2022 års sista kvartal. Tendensen fortsätter under 2023. 2023 års andra kvartal innebar en tydlig nedgång från ett starkt utfall under motsvarande period 2022.

Annonseringen i morgonpressens tryckta kanaler sjönk med 15 procent till 484,4 miljoner kronor under 2023 års andra kvartal. Samtidigt minskade investeringarna i landsorts- och storstadspressens digitala annonsprodukter med 6 procent till 226,6 miljoner kronor. Sett över årets första sex månader föll de tryckta annonsintäkterna med 13 procent och de digitala med 6 procent. Det innebär att morgonpressens samlade annonsintäkter krympte med 11 procent under 2023 års första halvår. Samtliga jämförelser görs med motsvarande period föregående år och bygger på uppgifter från 108 titlar i storstad och landsort.

”Det är oroande att morgonpressens annonsintäkter backar inte bara på den tryckta utan även på den digitala sidan. Normalt sett är kvartal 2 en period med större medieinvesteringar, men den ekonomiska inbromsningen slog hårt mot många medieslag på annonsmarknaden, däribland morgonpressen. Läsaraffärens växande betydelse hindrar inte att annonsörerna är av stor vikt för finansieringen av fri och oberoende journalistik” säger Johan Taubert, vd, Tidningsutgivarna.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.