Mediefakta

Mediefakta

Bodil Gidlund
Projektsamordnare
08-692 46 45 Mobil: 070-823 07 67
bodil.gidlund@tu.se

Tobias Lindberg
Analys- och opinionsansvarig
08-692 46 08 Mobil: 076-527 46 40
tobias.lindberg@tu.se

Bodil Gidlund
Projektsamordnare
08-692 46 45 Mobil: 070-823 07 67
bodil.gidlund@tu.se

Tobias Lindberg
Analys- och opinionsansvarig
08-692 46 08 Mobil: 076-527 46 40
tobias.lindberg@tu.se

Branschfakta om mediehusen

Varje år samlar TU den mest relevanta branschstatistiken under rubriken Branschfakta. Här hittar du bland annat grundläggande och säljande fakta om den svenska dagstidnings- och mediemarknaden:

Här hittar du en nedladdningsbar pdf med information om räckvidder, medievanor och mycket annat: Mediefakta_2018_juni_04 (uppdaterad i juni 2018). Söker du historisk information finns broschyren Medier i Sverige: En faktasamling, liksom Svenska Mediehus  på Dagspress.se.

Reklamintäkter

Förra året, 2017, investerade annonsörer och reklamköpare nästan 38 miljarder kronor i betalt utrymme i medier. En stor andel av investeringarna placerades i tryckta och digitala nyhetsmedier.

läs mer

Marknadsstruktur

I decennier har Sverige varit ett av världens tidningstätaste och mest tidningsläsande länder. Allra flest tidningar i absoluta tal fanns det i början av 1900-talet. Men även i dag finns det ett stort antal tryckta och digitala tidningar. Beroende på hur man räknar så ligger antalet tryckta tidningar någonstans mellan 160 och 315.

läs mer

Dagspressekonomi

Enligt rapporten Medieekonomi 2018 uppgick dagstidningsföretagens rörelseintäkter till 15,4 miljarder kronor 2017, exklusive driftsstöd.

läs mer

Medieanvändning

Här hittar du information om hur stor andel av befolkningen som läser, tittar och använder dagspress. Siffrorna beskriver alltså pressens räckvidd, hur många som nås under en dag, en vecka eller en annan tidsrymd. All information presenteras med källhänvisning.

läs mer

Reklamintäkter

Förra året, 2017, investerade annonsörer och reklamköpare nästan 38 miljarder kronor i betalt utrymme i medier. En stor andel av investeringarna placerades i tryckta och digitala nyhetsmedier.

läs mer

Marknadsstruktur

I decennier har Sverige varit ett av världens tidningstätaste och mest tidningsläsande länder. Allra flest tidningar i absoluta tal fanns det i början av 1900-talet. Men även i dag finns det ett stort antal tryckta och digitala tidningar. Beroende på hur man räknar så ligger antalet tryckta tidningar någonstans mellan 160 och 315.

läs mer

Dagspressekonomi

Enligt rapporten Medieekonomi 2018 uppgick dagstidningsföretagens rörelseintäkter till 15,4 miljarder kronor 2017, exklusive driftsstöd.

läs mer

Medieanvändning

Här hittar du information om hur stor andel av befolkningen som läser, tittar och använder dagspress. Siffrorna beskriver alltså pressens räckvidd, hur många som nås under en dag, en vecka eller en annan tidsrymd. All information presenteras med källhänvisning.

läs mer

Pin It on Pinterest