Mediefakta

Mediefakta

Bodil Gidlund
Projektkoordinator
08-692 46 45 Mobil: 070-823 07 67
bodil.gidlund@tu.se

Tobias Lindberg
Chefsanalytiker
08-692 46 08 Mobil: 076-527 46 40
tobias.lindberg@tu.se

Bodil Gidlund
Projektkoordinator
08-692 46 45 Mobil: 070-823 07 67
bodil.gidlund@tu.se

Tobias Lindberg
Chefsanalytiker
08-692 46 08 Mobil: 076-527 46 40
tobias.lindberg@tu.se

[ubermenu config_id="main"]

Vill du annonsera?

Den svenska dagspressen erbjuder en rad möjligheter för annonsering. Vår sajt www.dagspress.se, en skräddarsydd sajt som bland annat visar våra medlemstidningars upplagor, räckvidder och spridningsområde i en geografiskt uppbyggd databas, som är framtagen i samarbete med KantarSifo, ger dig information om både trycka tidningar, tidningssajter och annonspaket samt kontaktuppgifter.

 

Normer för annonsering
TU och Sveriges Tidskrifter har tillsammans fastställt normer för annonsering. Normerna ska reglera förhållandet mellan tidning och annonsör i de fall ingen annan överenskommelse finns.

Normer för annonsering – tryckta och elektroniska tjänster

Den 1 januari 2010 utkom en ny utgåva av Normer för annonsering. De nya normerna är en sammanslagning av de bägge dokumenten Normer för annonsering och Normer för annonsering i elektroniska tjänster och produkter.

Normerna omfattar tidning/tidskrift och annonsör eller beställare vid köp, försäljning och förmedling av annonser.

Normer_for_annonsering_2010

Rekommendationer angående reklamidentifiering

Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) och Sveriges Tidskrifter i har antagit Rekommendationer angående reklamidentifiering i september 1998. Se bifogad pdf.

Rekommendationer_ang_reklamidentifiering

Bilagor i dagspress

Kategorisering av dagspressbilagor

Marknaden för bilagor utvecklas ständigt och erbjudanden till annonsörerna likaså. Det finns oklarheter avseende vilken sorts bilagor som annonsörerna faktiskt köper annonsutrymme i. Exempelvis säljs annonser i bilagor med huvudtidningen som avsändare, oavsett om det är en redaktionell bilaga eller en trycksak som distribueras med huvudtidningen.

För att annonsörer ska ha ett bra underlag vid annonsering i dagspressbilagor har en expertgrupp hos Tidningsutgivarna (TU), i samråd med Kommittén för Dagspress hos Sveriges Annonsörer, arbetat fram en kategorisering av olika bilagor. Kategoriseringen gäller oberoende om bilagan är tryckt eller digital.

Det finns ingen värdering mellan kategorierna. Kategoriseringen kompletteras med vägledande frågor som en annonsör bör ställa inför annonsering i en bilaga.

1. Redaktionella bilagor under huvudtidningens varumärke

A. Temabilagor

• Redaktionellt innehåll orienterat kring ett tema
• Framställd av huvudmediets redaktion med återkommande utgivning
• Ansvarig utgivare arbetar normalt sett för huvudtidningen
• Flera olika annonsörer
• Exempel: Bostadsbilagor

2. Kommersiella bilagor under kunds varumärke

A. Annonsbilaga

•Köpt distribution och med ett begränsat redaktionellt innehåll
•Inget redaktionellt samarbete med huvudmediet
•Annonser från endast en tydlig avsändare
•Huvudsakligen produkt och prisinformation
•Exempel: Annonsbilagor från vitvarudetaljister

B. Kundtidning

• Redaktionellt innehåll orienterat kring ett visst ämne
• Producerad på uppdrag av en enskild avsändare
• Ofta flera annonsörer. Kan även förekomma utan externa annonsörer
• Exempel: Svenska Kennelklubben

C. Tematidning

• Redaktionellt innehåll orienterat kring ett visst ämne
• Initierad av en bilageproducent i syfte att bära annonser och temarelaterat innehåll
• Ofta flera annonsörer
• Exempel: Pension & Fonder

Vägledande frågor

För att få hjälp med att definiera en bilaga kan en annonsör ställa nedan angivna frågor. Det kommer att finnas bilagor som inte riktigt hör hemma i någon av de uppräknade kategorierna eller som har drag av flera olika typer av bilagor.

1. Vem producerar bilagan?
Svaret visar om det är huvudtidningen som producerar bilagan eller om det är en bilageproducent, och vad bilageproducenten i så fall heter.

2. Vem är uppdragsgivare?
Utreder om bilagan är huvudtidningens egna produktion eller om det är en bilaga som enbart distribueras av huvudtidningen. Samtidigt bör man få reda på om det är en eller flera huvudsakliga avsändare av bilagan.

3. Hur distribueras bilagan?
Frågan bör ge svar på om en bilaga distribueras med hela huvudtidningens upplaga, delar av upplagan eller om det finns en överupplaga som distribueras ut på annat sätt. Exempelvis kan vissa bilagor distribueras med en tidnings riksupplaga, lokala upplaga eller till ett urval av mottagare. Dessutom är det alltmer vanligt med geografisk zon-indelning av en upplaga. Det är även intressant huruvida upplagan är digitalt distribuerad.

4. Hur ser samarbetet med huvudtidningen ut?
Svaret ska ge annonsören en bild av vad de köper, en beskrivning av hur samarbetet ser ut mellan bilaga och huvudtidning.

• Hur ser det redaktionella samarbetet ut? Skrivs exempelvis det redaktionella innehållet av journalister anställda av bilageproducenten eller av huvudtidningen?
• Hur ser det kommersiella samarbetet ut? Säljs exempelvis bilagan av såväl lokala säljare som säljare från rikstäckande annonsbolag.

5. Med vilken periodicitet distribueras bilagan?
Svaret hjälper annonsören att förstå om bilagan är en enskild företeelse eller en återkommande publikation.

Specifikation för bilagor

En instruktion för hur tidningsföretag, tryckerier och beställare bör hantera bilagor har tidigare tagits fram och är nu uppdaterad. Den gäller som grund om inga andra överenskommelser har gjorts. En grupp personer från beställarledet och tryckerier har arbetat fram instruktionen.

Förpacknings- och leveransinstruktioner för ibladningsprodukter

Som man själv vill ha en bilaga levererad ska man också leverera till andra. Många tryckerier är både producenter och mottagare av bilagor. Reglerna är till för att kvalitetssäkra och normalisera bilagehanteringen så att den är konsekvent, i alla led, och hos alla parter

En arbetsgrupp bestående av representanter från beställare, tryckerier har, tillsammans med TU, tagit fram en spec. som ska underlätta för alla parter då det gäller bilagehantering och instruktionerna gäller för tidningar som är medlemmar i TU om annat ej avtalats.

Ibladningsbilaga_2015

ikon_mediehusÅtta av tio läser tidningen

78 procent av Sveriges befolkning läser dagspress under en vanlig vecka, visar studier från Nordicom. Under Branschfakta hittar du mer information eller i broschyren Medier i Sverige.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Pin It on Pinterest