De svenska morgontidningarnas digitala läsarintäkter ökar. Ökningen under det andra kvartalet 2021 var 26 procent och landade på 309 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Det visar ny statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

Samtidigt visar den nya statistiken att prenumerations- och lösnummerintäkterna från den tryckta tidningen minskar.

”Under det andra kvartalet var intäkterna från lösnummer och papperstidningsprenumerationer cirka 1,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med 6 procent. Det innebär att de totala läsarintäkterna minskade med 1 procent under denna period”, säger Johan Taubert, vd TU – Medier i Sverige.

TU presenterar också statistiken för första halvåret 2021. Under årets sex första månader ökade de totala läsarintäkterna med 2 procent till cirka 3 miljarder kr, jämfört med första halvåret ifjol.

Morgonpressens totala konsumentintäkter andra kvartalet och halvåret 2021 

Andra kvartalet, mnkr Utv. % Halvår, mnkr Utv. %
Landsortspress 782 -3 1 624               1
Storstadspress 687  2 1 393               4
Morgonpress 1 468 -1 3 017               2

TU:s intäktsstatistik produceras i samarbete med organisationens medlemmar. I statistiken ingår uppgifter från 103 jämförbara titlar (96 landsorts- och sju storstadstitlar). Intäkterna för andra kvartalet är estimerade för en titel. Jämförelser med motsvarande period föregående år. 

Mer info:

Jeanette Ciucci, administrativ chef

08-692 46 05, 076-527 46 05

jeanette.ciucci@tu.se

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.