Morgonpressens digitala annonsintäkter fortsätter öka   Under det första kvartalet 2015 fortsatte morgonpressens digitala annonsintäkter att öka. Takten var dock lägre än under det sista kvartalet 2014. Totalt ökade intäkterna med drygt 8 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Totalt omsatte morgonpressens digitala annonsintäkter drygt 150 miljoner kronor, en ökning med mer än 10 miljoner kronor jämfört med det första kvartalet 2014.

Starkast var ökningen inom landsortspressen som ökade med drygt 15 procent under perioden.

Morgonpressens digitala annonsintäkter

Q1-Webbint-2015

– Dagspressens annonsintäkter från de mobila sajterna fortsätter att växa starkast, berättar TUs chefsanalytiker Tobias Hedström.
Tillväxten för landsortspressens mobila sajter var en fördubbling jämfört med året innan.

TU Internetbarometer görs i samarbete med IRM och redovisar nettointäkter från ett sextiotal morgontidningssajter. TU Internetbarometer inbegriper även intäkter från mobil annonsering.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.