Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med knappt 11 procent under årets första kvartal, jämfört med samma period i fjol. Störst ökning visade landsortspressen upp med en ökning på 12 procent. Den morgonutgivna storstadspressen ökade i sin tur med 10 procent.

-Morgonpressens digitala annonsintäkter fortsatte att utvecklas starkt även under årets första kvartal. Allra starkast utvecklades mobilannonseringen, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU.

Totalt omsatte morgonpressens digitala annonsering 187 miljoner kronor under årets tre första månader.

Morgonpressens digitala annonsintäkter

Miljoner kronor netto, jämförbara titlar, förändring i procent jämfört föregående år. Källa: TU

 

 

 

TU Internetbarometer görs i samarbete med IRM och redovisar nettointäkter från morgontidningssajterna, baserat på insamlade siffror från TU:s medlemsföretag. TU Internetbarometer inbegriper även intäkter från mobil annonsering.

Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU, tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.