Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 5,1 procent under andra kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Det visar branschorganisationen TU – Medier i Sveriges internetbarometer för årets andra kvartal. Barometern grundar sig på jämförbara titlar.

Störst tillväxt visade landsortspressen där de digitala annonsintäkterna ökade med 6,2 procent. Storstadspressen ökade i sin tur med 4,1 procent. Det betyder att reklamköparna investerade 201 miljoner kronor i dagspressens digitala kanaler under årets andra kvartal.

– Ökningen innebär att de digitala annonsintäkterna nu utgör cirka 20 procent av morgonpressens totala annonsintäkter, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker på branschorganisation TU – Medier i Sverige.

Morgonpressens annonsintäkter i print visade i juli månad ett plus på 3,2 procent, jämfört med samma månad i fjol. Landsortspressen ökade med 7,6 procent. Samtidigt var storstadspressens annonsintäkter i stort sett oförändrade med en minskning på 0,3 procent. För hela andra kvartalet minskade morgonpressens annonsintäkter i print med 9,8 procent, relativt samma kvartal förra året.

Morgonpressens digitala annonsintäkter

Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. Källa: TU

Digitala annonsintäkter Q2 2016 Utveckling
  MNKR %
Storstadspress 109 4,1
Landsortspress 92 6,2
Morgonpress (totalt) 201 5,1

TU Internetbarometer görs i samarbete med Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, och redovisar nettointäkter från morgontidningssajterna, jämförbara titlar.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.