De digitala annonsintäkterna fortsatte växa under det fjärde kvartalet i år. Starkast ökning uppvisade landsortspressen med en tvåsiffrig ökning. Den totala morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014. Detta innebar att omsättningen för helåret 2015 ökade med 10,3 procent jämfört med året innan och totalt omsatte morgonpressen 783 Mkr.

Det fjärde kvartalet 2015 slutade starkt och totalt omsatte online annonseringen i morgonpressen 263 miljoner kronor under perioden. Detta blev årets starkaste kvartal och bidrog till att helåret 2015 ökade med tvåsiffrig siffra.

Morgonpressens digitala annonsintäkter
Miljoner kronor netto, förändring i % jämfört föregående år, Källa: TU

Q4-Webbint-2015

Annonsintäkterna från landsortstidningarnas sajter presterade dåligt under de senaste kvartalen men gjorde stark ifrån sig under det sista kvartalet och uppvisade en ökning på 23 procent.

TU Internetbarometer görs i samarbete med IRM och redovisar nettointäkter från morgontidningssajterna. TU Internetbarometer inbegriper även intäkter från mobil annonsering.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.