Förra året stannade morgonpressens konsumentintäkter från webben, appar och tryckta tidningar på samma nivå som uppnåddes 2022. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Den gängrelaterade brottsligheten, kriget i Ukraina, Hamas attack med efterföljande flykt, nöd och krig, vidare turer i Natofrågan, koranbränningar och sparkrav inom vården var nyheter som präglade 2023. Morgonpressens rapportering om det nyhetsintensiva året bidrog till att läsarintäkterna bibehölls på samma nivå som 2022 trots svåra ekonomiska tider för hushållen. Storstads- och landsortspressens samlade läsarintäkter summerade till 6 250,9 miljoner kronor under helåret 2023.

Förskjutningen från den tryckta till den digitala tidningen fortsatte under året. För andra året i rad ökade den digitala delen av de totala läsarintäkterna med 4 procentenheter – från 24 procent 2022 till 28 procent 2023. Den procentuella utvecklingen var lika stark i storstads- och landsortspressen, men gapet var fortsatt stort. Medan 35 procent av storstadspressens konsumentintäkter hämtades från den digitala sidan 2023 var motsvarande andel för landsortspressen 22 procent.

”Det är ett styrkebesked att morgonpressens läsare har en fortsatt stark vilja att betala för fri och oberoende journalistik under denna ekonomiskt bistra period. Det är också glädjande att den digitala tillväxten kompenserar för de minskade intäkterna från den tryckta tidningen. Våra medlemmar arbetar fortsatt intensivt med utveckling av nyhetsformat, prenumerationsalternativ, bundling och engagerande innehåll för att möta läsarnas behov” säger Johan Taubert, vd, Tidningsutgivarna.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.