Förra året ökade morgonpressens konsumentintäkter från webben, appar och tryckta tidningar med 2 procent, jämfört med 2021. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). 

Det nyhetsintensiva året 2022, med krig i Europa, stora idrottsevenemang som vinter-OS och fotbolls-VM, riksdagsval, ekonomisk oro bland mycket annat, lockade till fortsatt läsning av morgontidningar. Läsarintäkterna växte med 2 procent till 6 226,3 miljoner kronor.

Digitaliseringen av läsaraffären fortsatte under 2022. De digitala läsarintäkterna stod för nästan var fjärde krona från hushållen, vilket är en ökning med 4 procentenheter från 2021. Gapet mellan storstads- och landsortspressens digitala andel växte dock under året. Storstadspressen ökade sitt digitala försprång, där dryga tre tiondelar av läsarintäkterna hämtades från den digitala sidan 2022. Det kan jämföras med landsortspressen som, trots en ökning av de digitala läsarintäkternas andel, alltjämt hämtar mindre än en femtedel av sina konsumentintäkter från den digitala sidan.

”Utvecklingen av den digitala läsaraffären är väldigt positiv, inte minst i ljuset av det alltmer utbredda ekonomiska krismedvetandet. Men det är oroande att tre fjärdedelar av läsarintäkterna fortfarande är knutna till print. Stigande papperspriser och en försämrad distribution runt om i landet utgör ett hot mot medborgarnas möjligheter att ta del av fri och oberoende journalistik i tryckt form” säger Johan Taubert, vd, Tidningsutgivarna.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.