Morgonpressens samlade läsarintäkter från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 1 procent under årets tredje kvartal, jämfört med motsvarande period 2021. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Under 2022 års tredje kvartal var utvecklingen kluven. Läsarintäkterna knutna till tryckta tidningar föll tillbaka samtidigt som de digitala konsumentintäkterna fortsatte att växa. De tryckta tidningarnas läsarintäkter sjönk med 3 procent till 1 171,3 miljoner kronor, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Tack vare att den digitala läsaraffären växte med 16 procent, till 385,4 miljoner kronor, blev den totala utvecklingen en ökning med 1 procent till 1 556,8 miljoner kronor.

Det begränsade genomslaget av den digitala tillväxten återspeglar att de digitala kanalerna fortfarande står för en mindre andel av läsarintäkterna. Även om digitala läsarintäkter successivt ökar i betydelse bidrog de endast med var fjärde krona från konsumenterna under kvartal tre.

”Trots att kvartalet rymde ett spännande val och idrottsevenemang som friidrotts-VM och damernas fotbolls-EM såg vi bara en försiktig ökning av läsarintäkterna. En delförklaring kan vara att flera mediehus erbjudit gratis testprenumerationer inför valet, förvisso i hög grad riktade till unga som relativt sällan betalar för nyheter. Enligt Reuters Institutes Digital News Report finns även tecken på att gruppen som selektivt undviker nyheter växer globalt. Sedan kan vi inte blunda för att hushållens allt snävare ekonomiska utrymme kan komma att drabba vår bransch” säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.