Morgontidningarnas samlade intäkter från annonsörer och läsare minskade med 10 procent under 2023 års tredje kvartal, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Under 2023 års tredje kvartal gick morgonpressen miste om var tionde krona från annons- och läsaraffärerna sammantagna, jämfört med motsvarande period föregående år. De samlade intäkterna landade på 2 016,3 miljoner kronor. Annonsintäkterna har minskat fyra kvartal i rad. Den positiva trenden för läsarintäkterna – som vuxit eller bibehållits sju kvartal i rad – bröts. Sammantaget klarade sig storstadspressen aningen bättre med en sammanlagd intäktsminskning på 7 procent, medan landsortspressens totala intäkter föll med hela 13 procent.

Morgontidningarnas annonsintäkter sjönk med 23 procent till 525,4 miljoner kronor jämfört med kvartal 3 2022. Fallet slog lika hårt mot landsorts- och storstadspressen. Intäkterna från annonsaffärens tryckta kanaler minskade med 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år, medan de digitala kanalerna förlorade 19 procent.

Morgonpressens huvudaffär, läsaraintäkterna, tappade 5 procent till 1 490,9 miljoner kronor relativt det tredje kvartalet 2022. Storstadspressen bibehöll nivån på läsarintäkterna som nåddes ett år tillbaka, medan landsortspressens sjönk med 8 procent. Den digitala läsaraffären var den enda intäktsströmmen som ökade hos både storstads- och landsortspress under det tredje kvartalet, totalt 8 procent, men ökningen vägde inte upp tappen hos de tryckta tidningarna.

”Vi vet av erfarenhet att läsare är mer lojala än annonsörer i ekonomiskt svåra tider. Det är därför oroande att läsaraffärens länge uppvisade motståndskraft nu viker. Detta understryker hur viktigt det är att mediestöd och distributionslösningar möjliggör för svenskar runt om i landet att ta del av fri och oberoende journalistik” säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.