Den pågående coronapandemin har slagit hårt mot landets morgontidningar. Ny statistik från Tidningsutgivarna, TU, visar att morgonpressens samlade annonsintäkter minskade med 21 procent under 2020.

Huvuddelen av minskningen skedde i tryckta tidningar och bilagor. Där minskade annonsörerna sina investeringar med 25 procent. I de digitala kanalerna, som appar och sajter, var minskningen mindre. Där sjönk annonsintäkterna med 8 procent.

Totalt köpte annonsörerna reklamutrymme i morgonpressen för drygt 2,7 miljarder kronor under 2020. Det är en minskning med 21 procent jämfört med investeringarna 2019.

”Statistiken påminner om ett tufft 2020, men också att morgontidningarna går in i 2021 mitt i en digital transformation. Parallellt pågår diskussioner och förhandlingar om mer rättvisa konkurrensförhållanden på annonsmarknaden där techjättarna idag har en allt för dominerande ställning”, säger Thomas Mattsson, tf vd Tidningsutgivarna.

Mer info:

Thomas Mattsson 070-728 82 53 thomas.mattsson@tu.se

Tobias Lindberg 076-527 46 40 tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.