Morgonpressens annonsintäkter från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 4 procent under 2021, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). 

Efter att drygt var femte annonskrona försvann under det första pandemiåret 2020 har vändningen kommit under det något mindre covid-19-präglade året 2021. Sett över helåret är det den digitala annonseringen som ligger bakom morgonpressens ökade annonsintäkter.

Annonsering i digitala kanaler ökade med hela 15 procent till 853,0 miljoner kronor under 2021, jämfört med föregående år. Samtidigt sjönk annonsintäkterna i tryckta tidningar med 1 procent till 1 992,7 miljoner kronor, relativt 2020. Utvecklingen innebär att digitala kanalerna ökat sin andel av morgonpressens totala annonsintäkter från 23 procent 2019 via 27 procent 2020 till 30 procent 2021.

”Det är ett styrkebesked att morgonpressens annonsintäkter vänt uppåt efter en i många avseenden svår period. Särskilt glädjande är det att den digitala affären växer stadigt både i landsorts- och storstadspress. Tre kvartal i rad ser vi nu växande annonsintäkter i både tryckta och digitala kanaler, vilket är en liten men ändå efterlängtad ljusning efter en lång period av sjunkande annonsintäkter.” säger Johan Taubert, vd, Tidningsutgivarna.

Kontakt:

Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna, johan.taubert@tu.se

Kajsa Holm, analytiker, Tidningsutgivarna, kajsa.holm@tu.se, 070-774 44 34

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.