Morgontidningarnas annonsintäkter från webben, appar och papperstidningar ökade med cirka 12 procent under andra kvartalet i år, jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar ny statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

Annonsintäkterna från webben och appar ökade med 27 procent under andra kvartalet till 214 miljoner kronor. Samtidigt ökade annonsintäkterna från papperstidningarna med 8 procent och det till 531 miljoner kronor – allt jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

”Det är glädjande att intäkterna ökar Q2, men det balanserar tyvärr inte upp de mycket kraftiga fall som skedde under motsvarande period förra året”, säger Johan Taubert, vd TU.

Halvårssiffrorna visar däremot på lätt vikande intäkter för de morgontidningar som ingår i branschorganisationens statistik. Totalt sett minskade tidningarnas annonsintäkter med cirka 2 procent under första halvåret 2021 till ungefär 1,4 miljarder kronor, jämfört med samma tidsperiod 2020.

Morgonpressens annonsintäkter i tryckta och digitala kanaler under andra kvartalet 2021

Tryckta kanaler mnkr Utv. % Digitala kanaler, mnkr Utv. % Totalt, mnkr Utv. %
Morgonpress 531 8 214 27 745 12

Miljoner kronor netto i avrundade tal, förändringen i procent avser jämförbara titlar relativt samma period föregående år. Statistiken grundar sig på uppgifter från 109 titlar, varav sju är utgivna i storstäder, under andra kvartalet 2021TU:s intäktsstatistik görs i samarbete med organisationens medlemmar samt Institutet för reklam- och mediestatistik.

Morgonpressens annonsintäkter i tryckta och digitala kanaler under första halvåret 2021

Tryckta kanaler mnkr Utv. % Digitala kanaler, mnkr Utv. % Totalt, mnkr Utv. %
Morgonpress 961 -6 398 13 1 359 -2

Miljoner kronor netto i avrundade tal, förändringen i procent avser jämförbara titlar relativt samma period föregående år. Statistiken grundar sig på uppgifter från 109 titlar, varav sju är utgivna i storstäder, under andra kvartalet 2021TU:s intäktsstatistik görs i samarbete med organisationens medlemmar samt Institutet för reklam- och mediestatistik.

Mer info:

Jeanette Ciucci, administrativ chef

Tel: 08-692 46 05

Mobil: 076-527 46 05

E-post: jeanette.ciucci@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.