Morgonpressens annonsintäkter från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 11 procent under kvartal 3 2022, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Morgontidningar i landsort och storstad hörde till den grupp av medier som tydligt gynnades av annonsering knuten till valet i september. Under det tredje kvartalet ökade annonsintäkterna i de tryckta kanalerna med 9 procent till 458,9 miljoner kronor, och de digitala annonsintäkterna växte med hela 17 procent till 220,5 miljoner kronor.

”Annonseringen i papperstidningen står fortfarande för en stor andel av morgonpressens annonsintäkter. Vi ser det som ett styrkebesked att annonseringen fortsatt växer på den tryckta sidan, samtidigt som den digitala annonseringen hos våra medlemmar växte nästan dubbelt så mycket procentuellt sett” säger Johan Taubert, vd, Tidningsutgivarna.

”Både den tryckta och digitala annonsaffären växte för sjätte kvartalet i rad. Vi gläds också åt att landsortspressen börjar knappa in på kollegerna i storstäderna när det gäller tillväxten på den digitala sidan. Samtidigt oroas vi av allt starkare signaler om lågkonjunktur, som förväntas leda till stigande arbetslöshet och än mer ekonomiskt pressade hushåll. Det riskerar att hämma såväl annonsörernas som konsumenternas vilja och förmåga att bidra till finansieringen av fri och oberoende journalistik i Sverige” säger Johan Taubert.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.