I dag presenterar TU för första gången rapporten Nyhetsekonomi om morgonpressens intäktsutveckling. Rapporten bygger på uppgifter om annons-, användar- och läsarintäkter från 87 av TU:s medlemmar. Och av de 87 uppgiftslämnarna är fyra storstadstidningar och 83 landsortstidningar. Rapporten är i sin helhet endast tillgänglig för medlemmar i TU.

Rapporten Nyhetsekonomi kan hämtas här.

Den nya rapporten visar bland annat att den morgonutgivna pressens digitala läsarintäkter ökade med 13,1 procent under förra året och det jämfört med intäkterna 2016. Den digitala läsartillväxten var så stark att den nästan vägde upp intäktsminskningen i print. Totalt minskade den i studien ingående morgonpressens läsar- och användarintäkter med 0,3 procent. Uppdelat på storstads- och landsortspress fördelade sig tillväxten så att storstadspressens totala läsarintäkter ökade med 1,2 procent, medan landsortspressens minskade med 1,4 procent.

För båda parter var det den digitala läsaraffären som drev på intäktsutvecklingen. Storstadspressens digitala läsarintäkter ökade med 14,3 procent och landsortspressens med 11,6 procent. Allra största var ökningen för de landsortstidningar som har en upplaga över 30 000 exemplar. I den kategorin var ökningen 111,7 procent. Den här tillväxten innebär att användarintäkterna från print och digitalt förra året stod för 56,8 procent av morgonpressens intäkter. Det är en ökning med 4,8 procent eller med 2,6 procentenheter relativt 2016.

Morgonpressens näst största intäktskälla 2017 var printannonserna och det med en intäktsandel om 34,8 procent. Därefter kom den digitala annonsförsäljningen vars andel av annons- och läsarintäkterna uppgick till 8,4 procent. TU mäter inte intäkter från till exempel event och kundklubbar. Den sortens intäkter ingår alltså inte i rapporten.

Den genomsnittliga storstadstidningen hade enligt TU:s aktuella siffor annons- och läsarintäkter på 834,3 miljoner kronor under 2017. Den genomsnittliga intäkten för landsortstidningarna var 62,4 miljoner kronor. Och av dessa intäkter har i storstadspressens fall 79,1 procent sin grund i de tryckta kanalerna, medan motsvarande andel hos landsortspressen är 87,6 procent.

TABELL. Morgonpressens intäktsfördelning 2017 (2016), %

Intäktstyp Morgonpress

2017 (2016), %

Storstad

2017 (2016), %

Landsort

2017 (2016), %

Print (annons- och läsarintäkt) 84,3 (86,0) 79,1 (81,1) 87,6 (89,1)
Digitalt (annons- och läsarintäkt) 15,7 (14,0) 20,9 (18,9) 12,4 (10,9)
  100 (100) 100 (100) 100 (100)
 
Printannons 34,8 (38,0) 28,9 (31,8) 38,6 (41,9)
Digitalannons 8,4 (7,8) 10,4 (10,0) 7,2 (6,4)
Läsarintäkter 56,8 (54,2) 60,7 (58,2) 54,2 (51,6)
  100 (100) 100 (100) 100 (100)

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.