Morgonpressens samlade läsarintäkter från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 6 procent under årets andra kvartal, jämfört med motsvarande period 2021. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Den digitala nyhetskonsumtionen växte fortsatt starkt, både i landsorts- och storstadspress. Läsarintäkterna på den digitala sidan ökade totalt sett med 28 procent jämfört med kvartal 2 föregående år. Papperstidningen står dock fortsatt för dryga tre fjärdedelar av läsaraffären. Hushållens utgifter för tryckta tidningar ökade med modesta 1 procent under kvartalet.

Merparten av tillväxten återfanns hos storstadstidningarna, där hushållens utgifter för nyheter från morgonpressen ökade med 14 procent jämfört med det andra kvartalet 2021. Landsortspressen hade en mer beskedlig utveckling, med en ökning av konsumentintäkterna på 1 procent relativt motsvarande period förra året.

”Under det nyhetsintensiva kvartal vi nu summerar visade läsarna hur viktigt det är för dem att hålla sig à jour med samhällsskeendet. De ökade läsarintäkterna är ett uttryck för vikten av ett kvalificerat journalistiskt arbete som tillhandahålls av fria, professionella och trovärdiga medier. Samtidigt innebär en alltmer kärv internationell och nationell ekonomisk utveckling med bland annat stigande inflation, högre räntor och dramatiskt höjda energikostnader att hushållen kan välja att avstå från att betala för nyheter från morgonpressen på grund av en allt sämre privatekonomi. Mycket tyder på att vi kommer att se en dämpad utveckling av läsarintäkterna redan under 2022 års tredje kvartal”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Kontakt:

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Kajsa Holm, analytiker
08-692 46 34 Mobil: 070-774 44 34
kajsa.holm@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.