Exklusivt för TU:s medlemmar (UPPDATERAD: Reviderad branschstatistik 2019-05-28)

Förra året ökade den betalda morgonpressens digitala användar- och läsarintäkter med 5,3 procent enligt den nya och reviderade branschrapporten ”Nyhetsekonomi 2018_juni” från TU – Medier i Sverige. Ökningen innebär att läsarintäkterna nu står för cirka 59 procent av morgonpressens intäkter. Det är en ökning jämfört med 2017. Efter det att rapportens första version presenterades i slutet av april månad har TU fått in nya och reviderade uppgifter från informanterna samt respons vilket sammantaget motiverat en aktualiserad och reviderad version av rapporten.

TU samlar in branschstatistik om annonsintäkter samt användar- och läsarintäkter från 96 olika jämförbara morgontidningar, varav 92 är landsortstidningar och fyra är storstadstidningar. Statistiken visar att dessa 96 tidningars sammanlagda annons- och läsarintäkter förra året uppgick till 9 019 056 kronor. Det är en minskning med 3,1 procent – relativt 2017.

Statistiken visar också att huvuddelen, cirka 86 procent, av morgonpressens samlade intäkter kommer från de tryckta kanalerna, som prenumerationsintäkter och printannonsering. En mindre andel av intäkterna, cirka 14 procent, kommer från de digitala kanalernas annonser och abonnemangstjänster.

Hela rapporten: ”Nyhetsekonomi 2018_juni”. Rapporten är exklusiv för TU:s medlemmar.

Sammanfattning av rapporten

  • 3,1 procent minskade morgonpressens intäkter med 2018, relativt föregående år
  • 85,8 procent av intäkterna kom från de tryckta kanalerna
  • 58,8 procent av intäkterna kom från läsarna, 32,4 procent från annonser i tryckta kanaler och 8,8 procent från annonser i digitala
  • 3,1 procent ökade de tryckta läsarintäkterna med 2018, relativt föregående år
  • 5,4 procent ökade de digitala läsarintäkterna med 2018, relativt föregående år
  • 9,0 miljarder kronor hade de studerade morgontidningarna i annons- och läsarintäkter 2018

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.