Uppåt för morgonpressens digitala annonser

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 2,3 procent under årets tredje kvartal, jämfört med samma period i fjol. Storstadspressen ökade mest under kvartalet med en uppgång på 4,8 procent. Samtidigt låg landsortspressen i stort sett stilla med en lätt minskning på 0,2 procent. Det visar ny annonsstatistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

– Utvecklingen går i den riktning som vi sett under tidigare kvartal, det vill säga fortsatt tillväxt inom mobilannonsering och webb-tv. Och en omprioritering när det gäller displayannonsering på framför allt desktop, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU.

TU:s internetbarometer visar också att morgonpressens samlade digitala annonsintäkter ökat under årets tre första kvartal, jämfört med samma period 2015. Hittills i år har storstadspressens digitala annonsintäkter ökat med 6,3 procent och landsortspressens med 5,7 procent.

Morgonpressens annonsintäkter från den tryckta upplagan minskade med strax under 11 procent under tredje kvartalet 2016, jämfört med samma period i fjol.

Morgonpressens digitala annonsintäkter

Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. Källa: TU

Digitala annonsintäkter Q3 2016 Utveckling
Mnkr %
Storstadspress 94 4,8
Landsortspress 86 -0,2
Morgonpress totalt 179 2,3

TU Internetbarometer görs i samarbete med Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, och redovisar nettointäkter från morgontidningssajterna, jämförbara titlar.

Kontakt: Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU, tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.