Svenska marknadschefer placerar nästan hälften, 46 procent, av sin budget i traditionella kanaler, som dagspress, tv-reklam och mässor. Det visar undersökningen Svenskt marknadsföringsindex 2016 från nätverket Marknadscheferna och reklambyrån Pyramid.

Resultaten bygger på svar från 319 marknadschefer och andra marknadsansvariga i Stockholm. Göteborg och Malmö. Två tredjedelar av de svarande verkar i organisationer inom b2c, det vill säga företag som säljer till andra företag. Undersökningen ägde rum i september och oktober månad i år.

Totalt sett uppger 41 procent av de tillfrågade att de planerar att öka sin marknadsföringsbudget för 2017 jämfört med den man satte för innevarande år. En ännu större andel, 47 procent, menar att budgeten för nästa år kommer att vara oförändrad.

Resultaten från studien pekar mot att marknadsföringsbudgeten till största delen placeras i traditionella kanaler om dagspressannonser, trycksaker och tv. 46 procent av marknadsbudget läggs i dag i dessa kanaler. Näst störst andel, 30 procent, hamnar i stället i digitala kanaler. Därefter följer sociala kanaler med en budgetandel på 13 procent och pr-arbete med 11 procent.

”Vi kan konstatera att den digitala transformationen är på gång, men den går relativt långsamt. Samtidigt visar undersökningen att företagen planerar att öka investeringarna i digitala kanaler så pass mycket de närmaste åren att de om tre år överstiger investeringarna i traditionella kanaler”, säger Ulf Vanselius, vd Pyramid, i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningens resultat planerar de svarande att öka sina marknadsinvesteringar i de digitala kanalerna under de kommande tre åren. 37 procent spår de hamnar i dessa kanaler. De följs därefter av andelen för de traditionella kanalerna, vilkas andel i studien beräknas till 32 procent. Enligt rapporten motsvarar den här prognosen vad som förutspåddes 2015. Den prognosen slog inte in då de traditionella mediernas andel minskade med mer måttliga tre procentenheter.

Den stora förändringen ligger i stället i hur de marknadsansvarig ser på sociala medier. Om tre år tror de att de nästan fördubblat budgetandelen för sociala medier – från 13 procent i dag till 20 procent om tre år. Andelen för PR spås ligga kvar på 11 procent.

Rapportens författare konstaterar att övergången till digitala kanaler sker, men att troligen kommer ”att ske i långsammare takt än vad många tror”. De noterar också att nivån i marknadsinvesteringarna varierar kraftigt mellan de bolag som deltog i undersökningen. Nästan hälften, 48 procent, av bolagen har en marknadsbudget som är mindre än 1 procent av företagets totala omsättning. Och det samtidigt som 12 procent av företagen investerar mer än 5 procent av omsättningen i marknadsföring.

Hur stor del av er omsättning investerar ni i marknadsföring?

 

  • mindre än 0,5% 24,2% 24,2%
  • 0,5-1% 23,9% 23,9%
  • 1-2% 22,2% 22,2%
  • 2-5% 17,3% 17,3%
  • 5-10% 9,9% 9,9%
  • mer än 10% 2,5% 2,5%

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.