56 av norska mediekoncernen Amedias 62 lokaltidningar har fler prenumeranter i år än vad de hade förra året. En av förklaringarna till ökningen är en ny publiceringsstrategi. Den grundar sig på en genomgång av 11 300 artiklar och andra nyhetsinslag i de egna tidningarna. Man analyserade material inom bland annat ekonomi, bostad, näringsliv, kultur och kriminaljournalistik, rapporterar Medier24. Med genomgången som grund utvecklade man en ny strategi. Allt är inte känt men fem av punkterna släppte Amedia till Medier24.

  1. Undvik att göra grejer på rena politikerutspel
  2. Prioritera hårdare på kulturmaterial som nästan inte läses
  3. Undvik arkivbilder, ta hellre nya bilder
  4. Fokusera inte på systemet, vinkla hellre på människor och konsekvenser
  5. Fokusera på person och använd exempel från närområdet.

Läs mer hos Medier24.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.