I somras förändrade Facebook sina algoritmer för hur innehållet i användarnas flöden prioriteras och sorteras. Omgörningen syftade till att ge mer utrymme åt händelserna i användarnas privatliv och omedelbara närhet.

Nya siffror som offentliggjorts av anställda på Facebook pekar mot att det nu gäller att hamna ibland de tio första posterna i flödet, skriver Grzegorz Piechota, Harvards universitet, på medieorganisationen Inmas forskningsblogg. Efter de tio första sjunker klickgraden snabbt under 10 procent.

Men hur får man då användarna till att dela innehållet? Piechota pekar på att flera studier, även svenska, visat att vi bland annat delar för att stärka en viss offentlig bild av oss själva. Dessutom är det så att så att personer som föredrar hårda eller raka nyheter delar oftare än andra.

Forskningen har också visat att positiva nyheter tenderar att vara mer virala än negativa. Men samtidigt har den visat att relationen mellan känslor och innehållets virala potential är komplext. Slutsatserna kan dras samman till att innehåll som skapar starka känslor är mer viralvänligt än annat. Även innehållets förmåga att vara praktiskt användbart, dess överraskningseffekt och hur starkt det skapar intresse spelar också in i mixen.

Datagenomgångar som Buzzfeed gjort pekar mot att varje enskilt socialt nätverk har olika personer som kopplar samman det med ett annat. På så sätt förs budskapet, enligt den klassiska tvåstegshypotesen, från till exempel Facebook till Twitter.

Utifrån dessa resonemang är det därför Piechotas rekommendation att bearbeta och engagera på flera plattformar samtidigt istället för att lägga allt krut på en enda. Och det även om man är ute efter att nå ett visst resultat på just Facebook.

Läs hela Piechotas bloggpost ”Scientific research breaks down viral content on Facebook, Twitter: Dancing with plattforms” hos Inma.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.