Tala inte bara om dig själv och märk ut native-materialet tydligt. Det är ett par av lärdomarna i en färsk nederländsk undersökning av hur native-annonsering tas emot och uppfattas av faktiska besökare på en nyhetssajt, rapporterar medieorganisationen Inma via sin medieundersökningsblogg.

För medieutgivarna finns flera nyttiga kunskaper att dra ur i studien från De Persgroep Advertising och Antwerps universitet. En gäller utmärkningen av materialet. I rapporten går forskarna igenom flera sätt att märka materialet och vilket som fungerat bäst i detta fall. Deras slutsats är att det är ett måste att klargöra vem som presenterar materialet och det för att behålla användarnas förtroende. Den största gruppen, hälften av användarna, uppgav till forskarna att de inte har något emot nativereklam under förutsättning att innehållet är tydligt märkt som betalt innehåll och inte som redaktionellt. I övrigt uppgav 8 procent att de inte har några problem med nativereklam alls. Det samtidigt som 27 procent menade att de tittar på materialet först, oavsett hur det är finansierat.

Enligt studien så leder en lägre grad av varumärkesnärvaro i texten till högre trovärdighet. Samtidigt gör det varumärket mer attraktivt bland mottagarna. Läs mer >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.