Rubriker som innehåller en fråga uppfattas ofta mer negativt än traditionella rubriker, visar en ny studie från amerikanska forskningsprojektet Engaging News Project. Forskarna har bland annat studerat hur olika former av nyhetsrubriker uppfattas. Mer specifikt har de försökt avgöra om traditionellt sammanfattande rubriker, rubriker som hänvisar framåt och frågebaserade rubriker framkallar negativa reaktioner, som negativa förväntningar på artikeln. Sådana reaktioner ger läsaren färre anledningar att engagera sig i artikeln.

Studien visade bland annat att frågebaserade rubriker tenderar att leda till fler negativa attityder till rubriken hos publiken och mer negativa förväntningar på nyheten jämfört med en traditionellt sammanfattande rubrik. Däremot kunde forskarna inte se att rubriker som hänvisade framåt, till exempel ”How Far-Right Groups Are Using Orlando to Turn LGBT People Against Muslims and Immigrants”, ledde till andra reaktioner, förväntningar eller förmodat engagemang än traditionella rubriker. Läs hela rapporten. >>

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.