En färsk brittisk studie visar att gratistidningar ökar ROI:n, avkastningen på investerat kapital, tre och en halv gång om de läggs med i annonsbudgeten. Studien är gjord av Benchmarketing på annonsering i Londontitlarna Metro och Evening Standard. Läs mer >>