Forskning har visat att användarna uppfattar nyhetsmedier, t ex dagspress, som informativa, aktuella och som ingångar till samtal. Vanlig tv uppfattas istället som avkopplande, rapporterar medieorganisationen Inma. Inte helt oväntat är Twitter den sociala kanal som upplevs som mest nyhetslik. De klassiska nyhetsmedierna rankas högre ur nästan alla studerade aspekter än Twitter. Det enda område där Twitter uppfattas som vassast är aktualitet. Alla åtta studerade sociala medier, som just Twitter, Pinterest och Facebook, uppfattas på olika sätt. Men enligt rapporten finns det här en möjlighet för nyhetsmedier att dra lärdomar om vilka sociala medier redaktionen kan publicera material i. Läs mer >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.