Ifjol lade svenskarna, 9-79 år, 120 minuter på ljudmedier en vanlig dag. Och 119 minuter på rörlig bild. Det visar de första resultaten från Nordicoms årliga medievaneundersökning Mediebarometern. Totalt sett ägnade vi fem timmar och 40 minuter åt till medier en genomsnittlig dag under 2016.

Nordicoms rapport, som bygger på 6 002 intervjuer, är utmärkt för att påvisa trender. Men i takt med att medielandskapet integreras och de traditionella kanalerna bryts upp blir det också svårare mäta hur vi nyttjar medierna genom att fråga användarna själva. För dagspressens del kan det finnas en risk för underskattning i till exempel användningen av dagspressens tv-sändningar och av dagspressens anvädning i mobilen.

Fler än sex av tio läser tidningen

Sedan 2010 har den dagliga användningen av tv totalt sett minskat något till 81 procent. Det medan radiolyssnandet legat i stort sett stilla runt 68 procent. Tidskriftsanvändningen har också legat stilla och det runt en tredjedel av befolkningen, men med en viss nedgång senaste året till 28 procent. Största förändringen hittar vi i kategorin för sociala medier. 2012 var det ganska få som tog del av sociala medier en genomsnittlig dag. Ifjol, 2016, var det nästa hälften eller 46 procent som besökte Facebook, Twitter eller liknande.

 

Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2016 (%)

 

  • Dagspress (totalt) 62% 62%
  • Digital dagstidning 25% 25%
  • Morgontidning (totalt) 51% 51%
  • Kvällstidning (totalt) 26% 26%

 

Kvällspressen har visat upp en mycket stabil läsar- och användarutveckling under en lång följd av år. Även om nyttjandetalen gått både lite upp och ner så har dessa hållit sig inom tämligen snäva ramar. 1995, när internet slog igenom brett i Sverige, var det 27 procent som läste en kvällstidning en genomsnittlig dag. Andelen läsare har alltså minskat med en procentenhet sedan 1995. Den stora skillnaden mellan då och nu ligger istället i att läsandet allt oftare sker digitalt.

Mer tid i traditionella medier

Rent generellt har användandet av traditionella medier i digitala kanaler ökat markant under senare år. 2010 var det 28 procent av befolkningen som läste morgontidningen på nätet, lyssnade på webb-radio och liknande. I dag är det 46 procent som använder traditionella mediers digitala versioner. Den stora drivkraften för den här trenden är det ökande tittandet på tv via webben.

Användningen i de digitala kanalerna sker dock under kortare tid än i de traditionella. Den genomsnittlige svensken läser en tryckt dagstidning i 19 minuter per dag. Tiden med den digitala dagstidningen är fem minuter. Det här mönstret är genomgående för samtliga medieslag. Vi lägger 74 minuter på traditionell tv och 24 minuter på webb-tv. 72 minuter på direktsänd radio och 8 minuter på webb/poddradio.

Digitala enheter i var hand

En av förklaringarna till att medierna tagit en så självklar plats digitalt är tillgången till smarta mobiler och surfplattor. I dag har nio av tio en dator totalt sett. Lite drygt åtta av tio har en bärbar dator, precis åtta av tio har en smart mobil och drygt sex av tio har en surfplatta.

Åldersmässigt är det små skillnader i ägandet av smarta mobiler. Andelen ligger mellan 86 och 96 procent i åldern 9-64 år. I ålderskategorin 65 år och över är andelen lägre, ett par och 50 procent. Bland den vuxna och till stora delar yrkesarbetande befolkningen, 27-79 år, finns det dock en skillnad i innehav och utbildning. Bland de lågutbildade är det 42 procent som har en smart mobil, medan motsvarande andel för de högutbildade är 84 procent.

Mer siffror och mer om själva undersökningen hittar du på Nordicoms sajt.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.