100 viktigaste trenderna

5G landar, röststyrda enheter tilltalar oss och Instagram-estetiken börjar att tappa i attraktionskraft. Det är tre av de hundra trender firman J Walter Thompson Intelligence spår kommer att på verka konsumenter och näringsliv under nästa år. Bolaget siar också att om den exklusiva trycksakens förnyade lockelse och virtuella influencers. Läs mer >>

Dagens skatter snedvrider konkurrensen

Dagens skatteregler snedvrider konkurrensen på mediemarknaden, skriver TU:s vd Jeanette Gustafsdotter och övriga vd:ar för de nordiska utgivarorganisationerna i dag på Di Debatt. Skattefördelarna ger de multinationella företagen ökade resurser för att utveckla nya tjänster, erbjuda dessa gratis och konkurrera med nordiska bolag om annonsinvesteringarna. Läs mer >> 

Annons- och läsaraffär på TU:s analysdag

Sista januari 2019 anordnar TU sin årliga annons- och analysdag i Stockholm. Halvdagen är öppen för alla som är intresserade av annons- och användardata, redaktionell utveckling, kommersiell analys och medieaffären. Talare under eftermiddagen är Johan Wilberg, analytiker Bonnier News Brand Studio, Li L’Estrade, innehållsutvecklingschef Mittmedia, Malin Nygren, Head of Global Customer Development and Analytics SAS, Håkan Helander, konsult Media720 samt Anette Liljeros, Head of Inventory and Data, och Staffan Rosell, vd Bauer Media. Läs mer >>

Kreativa näringarna bidrar med 3 procent till BNP

Under 2016 bidrog de kulturella och kreativa näringarna med 3,1 procent av BNP, visar en helt ny rapport från Tillväxtverket. Rapporten tar sikte på kulturella och kreativa sektorns ekonomiska utveckling 2010–2016. Och den noterar bland annat att förädlingsvärdet i de studerade näringarna ökade med 11,4 procent under perioden. I rapporten räknar man med att det 2016 fanns 9 254 journalister i landet. Gruppen frilansjournalister är dock statistiskt svårfångade. Läs mer >>

Är teknikutvecklingen ett hinder för journalistiken?

Medierna har ägnat för stort intresse åt digitala distributionsproblem och för lite åt redaktionell och affärsmässig utveckling. Journalistiken borde avsätta mer tid åt innehåll, affärsutveckling och publiken än nästa blanka apparat. De slutsatserna drar Julie Posetti, Reuters medieinstitut i Oxford, i rapporten Time to Step Away from the Bright Shiny Things? En rapport om möjligheterna att finna hållbara modeller för publicistisk innovation i en föränderlig värld. Rapporten bygger på 39 intervjuer med personer inom 27 mediehus i 17 länder. Läs mer >>

Fler än var tredje norrman helt digital

53 procent av norrmännen betalar för en digital nyhetstjänst till hushållet, enligt en ny rapport från Mediebedriftene, MBL. Mer i detalj visar rapporten 28 procent av de som är 18 år eller äldre prenumererar på en nättidning, e-tidning eller nyhetsapp. Det är en ökning med ett par procentenheter sedan förra året. Och att åtta procent som har ett plusabonnemang. Resterande andel har ett abonnemang där både print och digitalt ingår. Siffrorna från MBL visar också att andelen som enbart håller en tryckt tidning i hushållet minskat jämfört med förra året. Det samma gäller andelen med kombination av print och digitalt. Läs mer >>

Fördjupade insikter i relationen med läsarna

Till sommaren räknar DN med att ha fler prenumeranter i de digitala kanalerna än i print. Det sa Martin Jönsson, DN, under ett webbinarium hos Inma i samband med deras nya rapport Unpacking the Reader-Subscriber-Lifetime Customer Journey. För att nå dit stryker Jönsson under vikten av att arbeta tvärfunktionellt, ha hög kvalitet i informationen till medarbetarna om hur läsandet ser ut samt att kontinuerligt jobba problemlösande. Andra medverkande vid webbinariet var till exempel Elisabeth Goodridge, New York Times, som berättade mer om tidningens strategi för nyhetsbrev. Läs mer >>

Tittandet lutar fortfarande åt linjär-tv

Det är fler svenskar som enbart tittar på traditionell linjär-tv än som enbart ser på tv via playtjänster, visar en färsk analys från Kantar Sifo. Analysen visar vidare att det är stora skillnader mellan generationerna. Lite förenklat går det att säga att ju äldre en person är desto större är sannolikheten att denna ser mest eller enbart på tv via tv-apparat. Men även bland de unga, generation Z, så ser ungefär var tredje person enbart, mest eller lika mycket på vanlig tv som via playtjänst. Läs mer >>

Bred varumärkesannonsering bygger tillväxt

Marknadsföringsexperterna Peter Field och Les Binet är ute på en lång turné med sin aktuella rapport Effectiveness in Context. Nu senast på Think TV i Kanada talade Peter Field om vikten av att bygga varumärket långsiktigt, ökade risker för låg tillväxt om för mycket av budgeten satsas på att nå kortsiktiga mål och hur 60/40-tumregeln varierar beroende på produkt och sammanhang. Hela presentationen finns som video och pdf via Think TV:s sajt. Läs mer >>

Nyheter i korthet 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.