Digitala nyheter lockar

Drygt varannan, 51 procent, svensk internetanvändare (16+ år) prenumererar på en dagstidning, enligt färska rapporten Svenskarna och internet. Studien visar också att 7 procent har en betald prenumeration på en heldigital produkt. För två år sedan, 2016, var andelen 3 procent. Räknar man ihop de som betalar för en produkt med både tryckt och digital tidning är andelen 28 procent. 22 procent prenumererar och betalar för en tryckt tidning, utan digital tjänst. Studien innehåller även uppgifter om hur många som läser tidningen på nätet, betalar för strömningstjänster och mycket mer. Läs mer >>

Läsaraffären bygger på förtroende

Att byta affärsmodell är en lång process. Lanseringen av betallösningen är bara en del i den, visar en handfast och praktiskt orienterad rapport från American Press Institute. I rapporten konstateras det bland annat att mediehuset måste sätta starkt fokus på tillit, lojalitet, data och kundinsikt. Och det för att genomföra bytet helt. Rapporten pekar också på vikten av rätt data, hur insikterna kan bygga läsarintäkter och behovet av att fundera över antalet annonser. Men även på att hitta enklast möjliga sätt att sortera fram de mest sannolika prenumeranterna. Läs mer >> 

Seminarium: Så går medierna

Hur har annonsutvecklingen påverkat nyhetsmediernas ekonomi? Hur ser bolagens lönsamhetsutveckling ut? Och kan man se några strukturella förändringar och trender? Svaren på frågorna ger medieforskaren Jonas Ohlsson, Nordicom, när han den 24 oktober presenterar rapporten Medieekonomi i Stockholm. Dessutom kommer Peter Callius, Kantar Sifo, att tala om digitala tippingpoints och förtroendet för nyhetsmedier. Seminariet är ett samarrangemang mellan TU, TS samt Myndigheten för press, radio och tv. Läs mer >>

Sex av tio intäktskronor från läsarna

Drygt 58 procent av världspressens intäkter kommer från läsare och användare, enligt årets upplaga av rapporten World press media trends från Wan-Ifra. De digitala läsarintäkterna ökade under 2017 med cirka 18 procent, medan de digitala annonsintäkterna ökade med drygt 5 procent. Intäkterna från den tryckta tidningen minskade däremot. Upplageintäkterna sjönk med cirka 4 procent och annonsintäkterna med 8 procent. Läs mer >>

Vad gör amerikansk lokalpress digitalt?

Nio av tio amerikaner tar i någon utsträckning del av nyheter via nätet. Hur jobbar då amerikanska lokalmedier för att nå alla dessa användare? I vilka kanaler finns medierna och vilka verktyg används? Det är ämnet för en ny rapport, Digital adaption in local news, från Tow Center for Digital Journalism. Rapporten visar att åtta av tio lokala nyhetssajter har responsiva sajter, färre än var tredje har en egen app och något färre än hälften lägger ut videoklipp på sin sajt. Läs mer >>

Nio optimeringstips för utgivare

Utveckla sajtstrukturen, tänk Google och mobilt. Det är tre av Content Insights nio grundläggande sökoptimeringstips för publicister och journalister. Vart och ett av de nio tipsen delas också upp i ett antal delsteg för att hjälpa användaren att uppnå målet om ökad trafik. Läs mer >>

Nyheter i korthetPin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.