Drygt åtta av tio barn och ungdomar (7-15 år) använder Youtube minst en gång i veckan, visar den nya rapporten Orvesto Junior. Andra populära sociala medier och plattformar bland svenska barn och unga är Spotify, Instagram och Snapchat. Rapporten visar också att de framför allt besöker de sociala medierna via mobilen.

Mer reklampengar till digital morgonpress

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 10,9 procent under första kvartalet 2016, jämfört med samma period i fjol. Landsortspressen ökade sina digitala annonsintäkter med 12 procent medan den morgonutgivna storstadspressen ökade sina med 10 procent. Läs mer >>

84% av unga på Youtube varje vecka

Drygt åtta av tio barn och ungdomar (7-15 år) använder Youtube minst en gång i veckan, visar den nya rapporten Orvesto Junior. Andra populära sociala medier och plattformar bland svenska barn och unga är Spotify, Instagram och Snapchat. Rapporten visar också att de framför allt besöker de sociala medierna via mobilen. Och att nästan två av fem pojkar mellan 13 och 15 år har installerat annonsblockerare på dator, mobil eller surfplatta. Motsvarande andel för flickor i samma åldersgrupp är 16%. Läs mer >>

”5G skapat för olika former av nyhetshändelser”

”3G och 4G var skapade för konsumenter, 5G är skapat för olika former av nyhetshändelser”. Det sa Hans Vesterberg, vd Ericsson, då han talade på mediekongressen Inma i dagarna. Han pekade också på att strukturomvandlingen skulle gå ännu fortare inom kort och hastigheten kommer att vara skyhög jämfört med de senaste 25 åren. Läs mer >>

Viktigaste punkterna från Google IO

AI, Assistant, Daydream, Duo och Home. Så kan förra veckans utvecklarkonferens Google IO sammanfattas i några få ord. Men vad betyder orden och vilken effekt har de nya tjänsterna på mediebranschen? Sajten Techradar reder ut begreppen och drar slutsatserna. Läs mer >> Föredrar du ljud så har podden a16z, ”Innovation vs. Invention at Google I/O”, en bra sammanfattning. Hör mer >>

5% av tiden till nyheter i mobilen

Mobilanvändare som kollar in nyheterna via appar läser dem under längre tid än andra. Det visar en ny rapport från Nielsen och Knight Foundation om hur de amerikanska konsumenterna använder mobilen för att ta del av information. Rapporten visar också att användarna i genomsnitt lägger 5% av sin mobiltid på nyheter. Läs mer >>

Hur ser framtiden ut för oberoende journalistik?

Den som vill få en inblick i framtiden för journalistiken måste förstå vilka krafter som driver den framåt. Det skriver Jan Helin, numer programdirektör på SVT, i Schibsteds årliga Tinius-rapport. Helin pekar bland annat på den fria rörelsen av kapital och människor, en politisk vilja som inte hänger med i utvecklingen och en teknik vilken snart sagt utvecklar sig självt som några av de tydliga drivkrafterna. I rapporten medverkar även forskare som Emily Bell och Jeff Jarvis. Läs mer >>

Etablerade bolags guide till strukturomvandlingen

Traditionella medier behöver inte blir den digitala strukturomvandlingens offer om de noterar kritiska passager i deras livscykel. Och agerar i tid. Det menar konsulterna Chris Bradley och Clayton O’Toole i senaste McKinsey Quarterly. De pekar också på fyra avgörande stadier som det är viktigt att mediehuset förhåller sig till: signaler i bruset, förändringar börjar synas, den oundvikliga förändringen och anpassning till det nya normala. Läs mer >>

Ny omgång av Google Digital News Initiative

Förra gången Google delade ut innovationsstöd inom digital journalistik var Mittmedia, Bambuser och Newsreps tre av de företag som fick medel. Nu är en ny ansökningsomgång öppen. Läs mer >>

Ny rapport om digitala affärsmöjligheter i EU

EU-kommissionen presenterade nyligen en färsk rapport om den digitala utvecklingen och dess affärsmöjligheter inom EU. Analysen pekar mot att EU:s medlemsländer befinner sig i olika skeden av den digitala ekonomin. I rapporten pekas de nordiska länderna särskilt ut som exempel på länder vilka ligger långt fram i utvecklingen. Sverige är till exempel ett av de länder där flest har tillgång till ultrasnabbt bredband. Läs mer >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.