Läsarna och användarna är vägen framåt för New York Times del. Det visar den nya framtidsrapport som mediehuset publicerade i mitten av januari månad. I rapporten Journalism That Stands Apart skriver författarna uttryckligen att affären är prenumerationsdriven och att man inte försöker maximera antalet sidvisningar. Målet är att nå ännu fler betalande prenumeranter över hela världen, inte bara i USA.

År 2014 presenterade New York Times sin omtalade Innovation Report. Nu är det dags för ytterligare en genomarbetad hållpunkt. Rapporten är skriven av sju av redaktionens journalister. Deras uppgift har varit att titta närmare på den redaktionella strategin och målsättning.

Sedan något år tillbaka överstiger New York Times läsar- och användarintäkter de som kommer från annonserna. Och i dag har tidningen enligt rapporten 1,5 miljoner heldigitala prenumeranter och 1 miljon prenumeranter av den tryckta upplagan. Men för att man ska kunna säkra fortsatt utgivning måste antalet prenumeranter öka rejält. Anledningen till fokuseringen på prenumerationsaffären står att finna i utmaningarna för annonsaffären i print och den traditionella displayannonseringen. Genom att lägga tyngdpunkten på läsarna hoppas tidningen också nå annonsörerna då läsarna kommer tillbaka för det genomarbetade och engagerande innehållet.

För att nå fram till det strategiska målet pekar rapporten på fyra saker som man måste bli bättre på.

Öka det visuella inslagen

I rapporten slås det fast att för mycket av de 200 inslag som redaktionen publicerar per dag är en lång ström av text. Här vill man se fler bilder, mer grafik och en mer genomtänkt paketering.

Anpassa språket till digital miljö

Ibland upplevs språket i New York Times vara omotiverat formellt. Här vill rapportens skribenter att språket ska anpassa bättre både till läsarna och till den paketering det ska ingå i. De lyfter särskilt fram redaktionens dagliga nyhetsbrev, till exempel ”Evening Briefing”. Det är ett sätt att berätta som läsarna uppskattar stort. Därför ser man gärna att redaktionen i större omfattning än tidigare arbetar fram nya sätt att rapportera om nyheter – och då anpassade efter läsarnas sätt att ta del av innehållet. Det handlar bland annat om mer ljud, rörlig bild och virtuell verklighet.

Nya former av service- och featurematerial

New York Times har enligt rapporten fastnat i de service- och featureavdelningar som den tryckta tidningen har. Tanken är att utveckla nya tjänster och serviceinnehåll, som självhjälpsavdelningar, guider och gör-så-här-instruktioner anpassat för digital konsumtion.

Läsarna ökad del av rapporteringen

Värdet av det redaktionella innehållet måste öka ju fler av dina vänner eller kollegor som tar del av det. I dag är det inte så, slår rapporten fast. Jämförelseobjektet är Facebook. Ju fler som du känner som lägger ut material, bilder och interagerar desto större värde får ett eget Facebook-konto. Möjligheter för användarna att nätverka, diskutera, hjälpa varandra med korsord och nya recept kan också öka lojaliteten till New York Times.

Utöver dessa redaktionella utvecklingspunkter lyfter rapporten särskilt fram behovet av utbildning bland medarbetarna, skaffa ny och digital kompetens, större mångfald i medarbetarskaran och fler och rätt frilansar.

Dessutom menar man i rapporten att redaktionen behöver se över hur man mäter framgång. För en prenumerationsbaserad affär är inte sidvisningar ett lika avgörande mått som för en mer renodlad annonsaffär. De nämner även att det pågår ett arbete med att utveckla ett mer förfinat mätsystem än sidvisningar. I det försöker man mäta en artikels egenskaper för att locka till sig nya prenumeranter och behålla de existerande.

Du hittar fler sammanfattningar av rapporten hos amerikanska Nieman Lab, på brittiska the Media Briefing och hos svenska Resumé. Hela rapporten Journalism That Stands Apart hittar du här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.