Europeiska heldigitala medier når störst framgång i länder där traditionella medier är som svagast, visar en ny rapport från journalistikinstitutet Reuters vid Oxfords universitet. I rapporten studeras tolv digitala nyhetsmedier i Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland. En annan av slutsatserna är att de heldigitala mediernas strategier liknar de traditionella mediernas när det gäller affärsmodeller, distribution och redaktionellt arbete. Deras utmaningar är i stort också rätt likartade. Läs mer >>