Om mindre än fyra år kommer två tredjedelar av all online-aktivitet att ske via mobila enheter och nätverk. Det innebär att vi kommer att använda och söka på nätet på ett annat sätt än i dag. Med mobilen följer därför en risk för minskat sökande efter nyheter och lägre grad av engagemang. Det menar amerikanska forskaren Johanna Dunway i en färsk rapport från medieinstitutet Shorenstein. Det faktum att nyheter tar lång tid att läsa, vilket betyder högre kostnader via mobila enheter, pekar hon ut som en av anledningarna till den befarade minskningen. Läs mer >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.