Det är dubbelt så sannolikt att beslutsfattare får sina nyheter via epost än från video, visar en ny undersökning av beslutsfattares medievanor som nyhetstjänsten Quartz genomfört. Undersökningen visar också att källan till en nyhet är lika viktig som nyheten är relevant för deras arbete. Yngre beslutsfattare är dessutom mer öppna för sponsrat innehåll än äldre. Läs mer >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.